U13 – Vinohrady

P20427-1802101

PRO KOHO JE TÝM URČEN?

Ve školním roce 2023/2024 je tým určen chlapcům a dívkám narozeným v letech 2011 až 2012. Případné výjimky budou posuzovány individuálně, zejména podle kapacity tohoto a ostatních týmů.

KDY A KDE PROBÍHAJÍ TRÉNINKY?

Tréninky probíhají celoročně každou středu od 16:30 do 18:00 na hřišti TJ Sokol Vinohrady, Polská 1533/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (nahoře na stadionu v Riegrových sadech) na novém hřišti s umělým trávníkem 4. generace.
Tréninky se konají po celý školní rok kromě státních svátků a školních prázdnin.

Vyhrazujeme si právo na změnu místa tréninku kvůli případným provozním problémům (např. problémy způsobené pronajímateli sportovišť). Vyhrazujeme si právo zrušit tréninky v případě událostí vyšší moci jako je nepřízeň počasí, onemocnění trenérského štábu a další nastalé skutečnosti, které jsme nemohli ovlivnit. V případě dlouhodobější nemožnosti trénovat budeme vracet poměrnou část příspěvků. 

Na hřišti není povoleno hrát s kolíkovými kopačkami. Nejvhodnější obuví jsou turfy.

Tento tým se neúčastní žádné soutěže a hráči hrají pouze případné předem domluvené přátelské zápasy.

Pokud znáte děti ročníků 2007 až 2010, budeme rádi za zprostředkování nabídky účastnit se soutěžních zápasů v oficiální lize proti ostatním pražským klubům a souvisejícím tréninkům v týmu U15 – SOUTĚŽNÍ a U17 – SOUTĚŽNÍ.

JAKÁ JE NÁPLŇ TRÉNINKU?

Přibližně polovinu času tréninku trávíme s dětmi učením základních fotbalových a všeobecných sportovních dovedností (rozvoj pohybu, práce s míčem, přihrávky, spolupráce, kličky). 
Druhou polovinu tréninku hrají děti pod vedením trenérů fotbalové hry, případně přímo fotbal. Snažíme se je držet v menších týmech a skupinách, aby se všichni co nejvíce mohli zapojit. 

Vzhledem k tomu, že jsme křesťanský fotbalový klub, chceme rozvíjet nejen fyzickou (fotbalovou) stránku hráčů, ale také duchovní. Proto jsou součástí tréninků také krátká zamyšlení trenérů. Chceme vždy vysvětlit myšlenku srozumitelně vzhledem k věku dětí a úměrně tomu, že jsou z různého prostředí. Předáváme biblické pravdy aplikované do života z pohledu Bible, dalších příběhů a vlastních zkušeností. Zamyšlení je vždy přístupné rodičům. V některých týmech je součástí tréninku také krátká modlitba.

KOLIK SE PLATÍ?

Od hráčů vybíráme příspěvky na nájmy hřiště v celkové výši 2200,- za pololetí. (V příspěvcích jsou již zahrnuty energie, které poslední měsíce bohužel výrazně vzrostly na ceně.) Vyhrazujeme si právo cenu na druhé pololetí zvýšit v případě nárůstů výše nájemného.

Platba za 1. pololetí je splatná do 31.09.2023.
Platba za 2. pololetí je splatná do 31.01.2024.

Platby jsou vždy hráčům předepsány v klubové aplikaci KIS, kde jsou jim také přiřazeny patřičné symboly.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Kapacita týmu je již zaplněna. Můžete postupovat jednou z následujících možností: 

1) Přihlásit se do týmu U14 Braník, který probíhá v úterý.

2) Registrovat se jako náhradník do tohoto týmu přes tento formulář a čekat, zda se uvolní místo. 

KOHO KONTAKTOVAT?

Hlavní trenér týmu: Daniel Blessing, e-mail: dblessin@gmail.com , tel: 734 592 773
Asistent trenéra: Daniel Mrázek, email: daniel.mrazek@gmail.com , tel: 608 367 774

Otázky ohledně registrace a plateb směřujte, prosíme, na Agátu Kozákovou, e-mail: a.kozakova@ambassadors.cz

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy kontaktujte nás prosím skrze tyto tři maily naráz: m.novak@ambassadors.cz, l.kozak@ambassadors.cz, a.kozakova@ambassadors.cz 

Theme: Elation by Kaira.