U13 – Vinohrady

Slider

PRO KOHO JE TÝM URČEN?

Ve školním roce 2021/2022 je tým určen chlapcům a ročníků 2008, 2009, 2010.

Hráči ročníku 2010, kteří doposud hráli v týmu Přípravka, mohou požádat o setrvání v pátečním týmu. Žádosti posoudíme individuálně. 

KDY A KDE PROBÍHAJÍ TRÉNINKY?

Tréninky jsou každou středu od 16:30 do 18:00 kromě státních svátků a školních prázdnin, v období září 2021 – červen 2022.
První trénink bude ve středu 1. 9. 2021.

Na podzim a na jaře probíhají tréninky v areálu TJ Sokol Vinohrady, Polská 1, Praha 2 (nahoře na stadionu v Riegrových sadech) na hřišti s umělým trávníkem 3. generace.

V zimním období budou tréninky v nafukovací hale – Tenisovém centru Olšanská, Chelčického 43, Praha 3.

Vyhrazujeme si právo na změnu místa tréninku kvůli případným provozním problémům (např. problémy způsobené pronajímateli sportovišť). Je také možné, že se bude fungování týmu měnit na základě vydaných pandemických podmínek (např. když se nemůže hrát vevnitř, nebo v početně omezených skupinách.)

Za děti přebíráme zodpovědnost pouze v rámci tréninků. Jejich příchod a odchod už nemůžeme zajistit. Prosíme tedy rodiče, aby na děti dohlédli, případně je dostatečně instruovali o rizicích, pokud jdou sami. Jedná se především o lezení na posilovacích prvcích, či vcházení do atletických koridorů na stadionu, což může být oboje potencionálně nebezpečné. 

Na hřišti není povoleno hrát s kolíkovými kopačkami. Nejvhodnější obuví jsou turfy.  

Tým se neúčastní žádné soutěže. Děti hrají pouze případné, předem domluvené, přátelské zápasy. 

Hráči tohoto týmu se mohou v týmu Výběr účastnit druhého tréninku v týdnu a soutěžních zápasů v oficiální lize proti ostatním pražským klubům. 
Je to skvělá možnost, kterou všem doporučujeme minimálně vyzkoušet. 

JAKÁ JE NÁPLŇ TRÉNINKU?

Přibližně polovinu času tréninku trávíme fotbalovým tréninkem dle schopností hráčů. Stále ještě se v tomto věku jedná o rozvoj individuální techniky, ale také se již přistupuje ke společným týmovým dovednostem, kde si hráči osvojí spolupráci se spoluhráči a postupně se učí hrát pod tlakem. 
Ve druhé polovině tréninku hráči hrají fotbal, při kterém klademe důraz na přenos dovedností z tréninkové části do samotné hry konkrétních hráčů i v pojetí týmu. 

Vzhledem k tomu, že jsme křesťanský fotbalový klub, chceme rozvíjet nejen fyzickou (fotbalovou) stránku hráčů, ale také duchovní. Proto jsou součástí tréninků také krátká zamyšlení trenérů. Chceme vždy vysvětlit myšlenku srozumitelně vzhledem k věku dětí a úměrně tomu, že jsou z různého prostředí. Předáváme biblické pravdy aplikované do života z pohledu Bible, dalších příběhů a vlastních zkušeností. Zamyšlení je vždy přístupné rodičům. V některých týmech je součástí tréninku také krátká modlitba.

KOLIK SE PLATÍ?

Od hráčů vybíráme příspěvky na nájmy hřišť a tělocvičen v celkové výši 1500,- za pololetí. 

Platba za 1. pololetí je splatná spolu s registrací.
Platba za 2. pololetí je splatná do 31. 1. 2022. 


Nevíme, zda se kvůli pandemickým opatřením budou moci uskutečnit všechny tréninky. V případě rušení tréninků budeme vracet poměrnou část peněz za neuskutečněné tréninky, ovšem pouze do hodnoty 1500 Kč. Za každé dítě tedy musí být zaplaceno alespoň jedno celé pololetí bez ohledu na počet možných tréninků. 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Kapacita týmu pro sezonu 2021/22 je v tuto chvíli zaplněna.
Své dítě můžete zapsat jako náhradníka skrze tento kontaktní formulář
Náhradníky budeme oslovovat v případě uvolnění místa v týmu v pořadí, ve kterém se nahlásili. 

JAK ZAPLATIT?

BÚ: 115-2442840217/0100 (Komerční banka)
VS: 310
SS: Datum narození hráče ve tvaru YYYYMMDD
Poznámka: Jméno a příjmení hráče

Příklad:
Hráč Jirka Novák, narozen 20. 09. 2009, chodí do týmu Žáci Vinohrady U13. Jeho údaje pro platbu budou tyto:
BÚ: 115-2442840217/0100
Částka: 1500,-
VS: 310
SS: 20070920
Poznámka: Jiří Novák

KOHO KONTAKTOVAT?

Vedoucí a trenér týmu: Jan Němeček, tel.: 732 147 847, e-mail: jnemecek@ambassadors.cz
Asistent trenéra: Kryštof Sojka, tel.: 736 743 465, e-mail: k.sojka@ambassadors.cz

Theme: Elation by Kaira.