Ondřej Mazaný

Zdroj: Magazín Více než fotbal, 15. 12. 2014

Jak ses k trénování v Ambassadors dostal?

Po té, co jsem uvěřil v Boha, mě oslovil Aaron, americký misionář, který v Čechách zakládal pobočku. Pořádal různé fotbalové akce a vedl mužský tým, který nejenom trénoval, ale měl také v rámci tréninku krátký duchovní program. Jeho práce mě zaujala, jelikož spojovala dvě věci, které mám rád: lásku k Bohu a lásku k fotbalu. Začal jsem tedy pomáhat, trénovat a nakonec vést amatérský fotbalový tým.
 

Jaké vlastnosti si u člověka nejvíce vážíš?

Otevřenosti, čestnosti, pravdomluvnosti, osobní statečnosti a slušnosti. 

Jaké vlastnosti si u Boha nejvíce vážíš?

Milosti. 

Jak a kdy jsi se dostal k víře?

Skrze věřícího spolužáka. V osmnácti letech jsem jel na tábor s angličtinou pořádaný jednou křesťanskou církví, kde jsem byl poprvé konfrontován s vírou. Myslel jsem si svoje, ale chtěl jsem vědět, co Bible říká o Bohu, jestli Ježíš skutečně žil a zda to může být pravda.  Vzal jsem si Bibli a četl z ní. Zaujala mě, uvěřil jsem tomu, co říká, a přijal jsem to pro svůj život.
 

Co pro tebe víra znamená?

Závazek. Naději. Pokoj.

Znamená pro mě, že přijímám, co je pravdivé a nemám pro to jiné vysvětlení než vírou. Spoléhám na to, co nevidím.
Vím, že mě Bůh miluje takového jaký jsem, i přesto co se ve světě děje. Je milující, svatý a přijímá mě a další jednotlivce jako otec – tím se odlišuje od jiných náboženství nebo věrouk.
 

Co tě v životě čeká?

Puberta mých dětí!

Jaký je tvůj nejoblíbenější tým?

 AFC Praha samozřejmě! 🙂
Také Bayern Mnichov a z domácí ligy Plzeň.

Zdroj: Magazín Více než fotbal, 15. 12. 2014
Theme: Elation by Kaira.