Jan Němeček

Zdroj: Magazín Více než fotbal, 11. 6. 2015

Jak jsi se k trénování v Ambassadors dostal?

S Ambassadors jsem se poprvé setkal v roce 2005 na jednom ze školení sportovní služby. Myšlenka propojit svou křesťanskou víru se sportem mě nadchla a v Ambassadors jsem vydržel dodnes, tedy 10 let. Za tu dobu jsem měl možnost trénovat stovky hráčů a snažil jsem se jim dát nejlepší fotbalové vedení, jakého jsem byl schopen a především zprostředkovat, vysvětlit a popřípadě obhájit víru v Boha, který je tu pro každého.
 

Jaké vlastnosti si u člověka nejvíce vážíš?

Pravdivosti, upřímnosti, integrity.
 

Jaké vlastnosti si u Boha nejvíce vážíš?

U Boha je pro mě zásadní dokonalost a neomylnost, která dává smysl i všem ostatním z jeho vlastností. Pro mě osobně, jako nedokonalého hříšného člověka, je nejdůležitější Boží milosrdenství. 
 

Jaký je tvůj nejoblíbenější tým?

V ČR Slavia Praha a ve světě Liverpool.
 

Jak ses dostal k víře?

Jako dítě věřících rodičů jsem měl cestu k víře otevřenou, ovšem nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá. V pubertě jsem prošel obdobím vzdoru vůči Bohu, které bylo doprovázené tím, že jsem dělal všechno možné, co by křesťan dělat neměl. Naštěstí pro mě, jsem v 17 letech v Boha doopravdy uvěřil. Uvěřil jsem tomu, že Ježíš Kristus zemřel i za mé viny a že bez něj se své bídy a špíny nemám jak zbavit. Od té doby se můj život začal postupně měnit a mění se dodnes.


Co pro tebe víra znamená?

Víra v Boha je pro mě klíčovou věcí v životě. Díky tomu, že věřím v Boha, vím, že mě po smrti čeká věčný život s Bohem a díky tomu mohu vidět věci v životě jinou perspektivou a přikládat jim jiný význam.


Co tě v životě čeká?

Závěr sezóny v týmech, příprava letního kempu, kemp, příprava na novou sezónu a tak pořád dokolečka. Asi taky nějaké děti a pak vnoučata.

Zdroj: Magazín Více než fotbal, 11. 6. 2015

Theme: Elation by Kaira.