U11 – Vinohrady

previous arrow
next arrow
Slider

PRO KOHO JE TÝM URČEN?

Ve školním roce 2021/2022 je tým určen chlapcům a dívkám ročníků 2011 a 2012.
Stávající hráči ročníku 2010 mohou požádat o setrvání v týmu, který posoudíme individuálně. 

KDY A KDE PROBÍHAJÍ TRÉNINKY?

Tréninky jsou každý pátek od 17:00 do 18:00 kromě státních svátků a školních prázdnin, v období září 2021 – červen 2022.
První trénink bude 3. 9. 2021.

Na podzim a na jaře probíhají tréninky v areálu TJ Sokol Vinohrady, Polská 1, Praha 2 (nahoře na stadionu v Riegrových sadech) na hřišti s umělým trávníkem 3. generace.

V zimním období budou tréninky v nafukovací hale – Tenisovém centru Olšanská, Chelčického 43, Praha 3.

Vyhrazujeme si právo na změnu místa tréninku kvůli případným provozním problémům (např. problémy způsobené pronajímateli sportovišť). Je také možné, že se bude fungování týmu měnit na základě vydaných pandemických podmínek (např. když se nemůže hrát vevnitř, nebo v početně omezených skupinách.)

Za děti přebíráme zodpovědnost pouze v rámci tréninků. Jejich příchod a odchod už nemůžeme zajistit. Prosíme tedy rodiče, aby na děti dohlédli, případně je dostatečně instruovali o rizicích, pokud jdou sami. Jedná se především o lezení na posilovacích prvcích, či vcházení do atletických koridorů na stadionu, což může být oboje potencionálně nebezpečné.  

Na hřišti není povoleno hrát s kolíkovými kopačkami. Nejvhodnější obuví jsou turfy.  

Tým se neúčastní žádné soutěže. Děti hrají pouze případné, předem domluvené, přátelské zápasy. 

JAKÁ JE NÁPLŇ TRÉNINKU?

Přibližně polovinu času tréninku trávíme s dětmi učením základních fotbalových a všeobecných sportovních dovedností (rozvoj pohybu, práce s míčem, přihrávky, spolupráce, kličky). 
Druhou polovinu tréninku hrají děti pod vedením trenérů fotbalové hry, případně přímo fotbal. Snažíme se je držet v menších týmech a skupinách, aby se všichni co nejvíce mohli zapojit. 

Vzhledem k tomu, že jsme křesťanský fotbalový klub, chceme rozvíjet nejen fyzickou (fotbalovou) stránku hráčů, ale také duchovní. Proto jsou součástí tréninků také krátká zamyšlení trenérů. Chceme vždy vysvětlit myšlenku srozumitelně vzhledem k věku dětí a úměrně tomu, že jsou z různého prostředí. Předáváme biblické pravdy aplikované do života z pohledu Bible, dalších příběhů a vlastních zkušeností. Zamyšlení je vždy přístupné rodičům. V některých týmech je součástí tréninku také krátká modlitba.

KOLIK SE PLATÍ?

Od hráčů vybíráme příspěvky na nájmy hřišť a tělocvičen v celkové výši 1500,- za pololetí. 

Platba za 1. pololetí je splatná spolu s registrací.
Platba za 2. pololetí je splatná do 31. 1. 2022. 


Nevíme, zda se kvůli pandemickým opatřením budou moci uskutečnit všechny tréninky. V případě rušení tréninků budeme vracet poměrnou část peněz za neuskutečněné tréninky, ovšem pouze do hodnoty 1500 Kč. Za každé dítě tedy musí být zaplaceno alespoň jedno celé pololetí bez ohledu na počet možných tréninků. 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Kapacita týmu pro sezonu 2021/22 je v tuto chvíli zaplněna.
Své dítě můžete zapsat jako náhradníka skrze tento kontaktní formulář
Náhradníky budeme oslovovat v případě uvolnění místa v týmu v pořadí, ve kterém se nahlásili. 

JAK ZAPLATIT?

BÚ: 115-2442840217/0100 (Komerční banka)
VS: 311
SS: Datum narození hráče ve tvaru YYYYMMDD
Poznámka: Jméno a příjmení hráče

Příklad:
Hráč Jirka Novák, narozen 30. 09. 2011, chodí do týmu Přípravka Vinohrady U11. Jeho údaje pro platbu budou tyto:
BÚ: 115-2442840217/0100 (Komerční banka)
Částka: 1500,-
VS: 311
SS: 20100920
Poznámka: Jiří Novák

KOHO KONTAKTOVAT?

V případě dotazů ohledně týmu kontaktujte předsedu klubu: Jan Němeček, tel: 732 147 847, email: jnemecek@ambassadors.cz

Trenérem týmu je Martin Wagenknecht, tel.: 720 274 684, email: m.wagen@ambassadors.cz
Trenérem týmu je Pavel Dostálík, tel: 737 116 164, email: p.dostalik@ambassadors.cz

Do týmu budou také v případě potřeby docházet další trenéři Ambassadors FC Praha.

Theme: Elation by Kaira.