Podpořte nás!

Každý fotbalový klub je financován ze tří základních zdrojů – z hráčských příspěvků, z grantů a ze sponzorských darů.
Hráči své příspěvky platí a v současné době se nám také daří získávat pravidelné granty od státu na činnost.
Ovšem bez třetího pilíře financování, kterým jsou sponzorské dary, se neobejdeme.
Vzhledem k tomu, že jsme nově vzniklý klub, tak nemáme příležitost získat dary od větších firem a proto jsme rádi za každého jednotlivce, který nás v našem úsilí podporuje!

PROČ PODPOŘIT NÁŠ FOTBALOVÝ KLUB?

Naším cílem je sloužit hráčům.
Chceme, aby naši hráči rostli jako fotbalisté i jako lidé, rozvíjeli své
dovednosti, charakter i svého ducha. Každý dar tak podporuje naše hráče v tomto společném úsilí a pomáhá nám pokračovat a rozvíjet naši činnost.

Přispět lze zadáním bankovního příkazu ve prospěch našeho klubu, nebo přes QR kód.
Údaje pro platbu jsou:
Číslo bankovního účtu u Komerční banky: 115-2442840217/0100
Variabilní symbol: 400

Theme: Elation by Kaira.